Interkultur Danmark åbner nye muligheder for kulturinstitutioner og mediehuse, der gerne vil være i
trit med tiden – først og fremmest med et fokus på
tidens behov for nye, interkulturelle kompetencer og
etablering af en øget mangfoldighed i såvel program,
medarbejderstab og publikum.

Vores eksperter og konsulenter vejleder og assisterer
på denne rejse og de drøftelser og afgørelser, som må
gennemføres for at klarlægge, hvordan din organisation
eller institution bedst kan favne den kulturelle
mangfoldighed i tidens samfund.

Interkultur Danmarks konsulentydelser er blandt andre:

• Foredrag

• Konsulentbistand:
Scanninger
Evalueringer
Rådgivning

• Interne medarbejderseminarer og konferencer – fra idé og programlægning til afvikling